Hollandse school.

Schilderij uit de periode 1920 – 1940, het is gesigneerd W. Six rechtsonder.

Is destijds toegeschreven aan Wilhelmina Six. Verdere informatie ontbreekt.

Het is een leuk stilleven, welke de sfeer uit de dertiger jaren uitademt.