Willem George Frederik Jansen, geboren Harlingen 1871 – overleden Blaricum 1949,

Stro laden op het korenveld
W.G.F.  Jansen, olieverf op doek 59 x 71 cm. Verkocht / Sold

W.G.F.  Jansen werd op 25 december 1871 geboren in Harlingen en begon zijn kunstenaarsloopbaan op 20-jarige leeftijd. Daarvoor kreeg W.G.F. Jansen een opleiding als smid-machinist, heeft gewerkt bij de Staatsspoorwegen in Tilburg, bij Figee in Haarlem en op de werf Conrad in Haarlem. Zijn vriendschap daar met een decoratieschilder betekende een keerpunt in zijn leven en hij ging op de Kunstnijverheidsschool in Haarlem decoratieve kunst studeren. Daarna ging hij als decoratieschilder naar Amsterdam en

schilderde voornamelijk plafonds in Den Bosch, Leeuwarden, Maastricht enz. W.G.F. Jansen kreeg een betrekking aangeboden in de aardewerkfabriek Rozenburg waar hij een tijd lang aan eigen ontwerpen kon werken totdat hem een positie werd aangeboden in de aardewerkfabriek Gouda en weer later in de aardewerkfabriek ‘De Distel’ in Amsterdam.. Dat W.G.F. Jansen het in de pottenbakkerskunst het ook goed heeft gedaan bewijzen de vele onderscheidingen die hij daarvoor kreeg. Zo behaalde hij in Sint Louis de zilveren medaille en in Den Haag de gouden medaille van ‘Arti et Industriae’ voor ontwerpen in aardewerk. In 1905 ontving W.G.F.  Jansen in Luik de zilveren medaille en in Milaan de gouden medaille.
In 1898 huwde W.G.F.  Jansen met Hildegonda Zijlstra en tussen 1903 en 1908 woonde hij in Den Haag en in Amsterdam. Er staat geschreven dat hij een bezoek bracht aan Willem Knip in Laren en deze hem er toe over haalde naar het Gooi te komen waar hij zich kort daarna op 19 juni 1908 ging vestigen in de voormalige ‘Brouwerij’ op de Torenlaan nr. 7 in Blaricum, waar voor hem al verscheidene schilders hadden gewoond en gewerkt.
W.G.F.  Jansen was een goed schilder, een bewonderaar van de Haagsche School en de Marissen. Hij ontwikkelde een eigen impressionistische stijl. Hoewel hij het landschap in het Gooi bekoorlijk vond en dus ook wel schilderde, werkte hij evenzeer in Brabant, Drenthe en in kustplaatsen als Egmond.
Het werk van Willem Jansen kan getypeerd worden als nabloei van de “Haagsche School”.
W.G.F.Jansen was een uiterst bekwaam kunstenaar en liet zich door niemand beïnvloeden in zijn visie ook al had hij veel vrienden onder de Larense kunstenaars. Over succes had hij niet te klagen. Hij verkocht goed en had ook relaties met Engelse, Amerikaanse en Canadese kunstkopers.
In Artis heeft hij 2 jaar lang gewerkt aan het Diorama van Texel op een kapitaal doek van 28 meter lang en 9 meter hoog dat in 1925 voltooid werd.
Ongetwijfeld behoorde hij tot de zeer bekwame kunstenaars in het Gooi. W.G.F.  Jansen bleef in Blaricum wonen tot hij daar op 21 juni 1949 op zevenenzeventig jarige leeftijd overleed.
Werk van hem is in het bezit van het Singer museum in Laren en het Zuiderzee museum in Enkhuizen.

Dorpsgezicht
W.G.F. Jansen, doek 40 x 60 cm., Verkocht / Sold
Koeien bij een rivieroever
W.G.F. Jansen, doek 25 x 40 cm. Verkocht / Sold