Geboren Parijs 1870 – overleden Soest 1951


Constant Artz is de schilder van de bekende uiterst vriendelijke en zonnige tafereeltjes met een eend met kuikens aan de slootkant
Constant Artz werd in 1870 in Parijs geboren als de zoon van de toenmaals bekende schilder David Artz. Al in 1874 verhuisde de familie Artz terug naar het Hollandse Den Haag
Omdat vader Artz al vroeg het kunstzinnige talent van zijn zoon ontdekte, was het bijna vanzelf sprekend dat Constant een kunstzinnige opleiding zou volgen. Hij werd dan ook in 1882 ingeschreven bij de Haagse Akademie en daarna, in 1899 kreeg hij een plaats als leerling op het atelier van de schilder Tony Offermans. Overigens woonde Constant al sinds 1893 niet meer in Den Haag, maar in Delft. Via de vriendenkring van zijn vader ontmoette Constant de kunstschilder Willem Maris en deze interesseerde zich zeer voor zijn werk. Hij gaf de jonge Constant behoorlijk wat aanwijzingen, maar dat had wel tot gevolg dat het werk van Artz sterk onder invloed kwam van Maris.
Qua compositie en keuze van onderwerp ( eend met jongen in het water) lijken ze veel op elkaar. Aan juist dit oeuvre heeft Constant Artz zijn grote bekendheid te danken. Met dit onderwerp had hij al kort na 1900 veel succes en dat is eigenlijk tot de dag van vandaag zo gebleven. Constant Artz beheerste als geen ander het spel tussen licht en schaduw. Hierdoor wist hij steeds weer tot nieuwe composities te komen. Elke werk van Constant Artz levert een volkomen eigen beeld op. Later verhuisde Artz naar Soestdijk.
Tijdens de oorlog zag hij kans om zijn familie te onderhouden door schilderijen te ruilen voor voedsel. Artz werd vrij oud en hij overleed in 1951 te Soesdijk, maar gedurende de laatste jaren van zijn leven had hij te maken met een verslechtering van zijn gezichtsvermogen. In zijn laatste jaren veranderde de schilders wijze van Artz dan ook. Het nauwgezette in de uitbeelding verdween om plaats te maken voor een meer impressionistische schilders wijze.

Aquarel 35 x 50 cm. Verkocht / Sold